Konsultacja indywidualna osoby dorosłej

W naszej pracowni terapii uzależnień najważniejszy jest pacjent. Nasze spotkania cechuje indywidualne podejście i dostosowanie metod terapeutycznych do potrzeb klienta. Wszystko nad czym będziemy pracować oparte jest na stworzonej i utrzymywanej dobrej relacji, która ma na celu podnoszenie skuteczności terapii. Dbamy o to. Na każdym kroku towarzyszy nam dialog motywujący.

.

Program Ograniczania Picia

Program Ograniczania Picia to propozycja dla osób, które uważają, że spożywanie przez nie alkoholu stało się problematyczne, piją w sposób ryzykowny, jednak nie są gotowe na utrzymanie całkowitej abstynencji. Oferta pomocowa dla osób, które chciałby zmienić wzór picia – na mniej szkodliwy i problemowy. Program Ograniczania Picia to terapia krótkoterminowa – jest to cykl 8-12 indywidualnych sesji.

Uczestnictwo w zajęciach Grupy Wsparcia

Grupa wsparcia jest formą pomocy terapeutycznej. Uczestnikami są osoby uzależnione, które łączą podobne problemy i trudności. Grupa ma charakter formalny i prowadzona jest przez profesjonalnie przygotowaną osobę, terapeutę uzależnień. Charakter grupy jest zamknięty (nowi członkowie w ściśle określonych czasie mogą dołączyć do grupy).

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa przeznaczona jest dla osób znajdujących się obecnie w trudnej sytuacji życiowej (poczucie utraty kontroli nad własnym życiem). Ten rodzaj pomocy skupia się przede wszystkim na tych, których życie lub zdrowie jest w danej chwili zagrożone. Kryzys najczęściej wywołany jest nagłymi zdarzeniami, do których wystąpienia nie można było się przygotować.

Zaświadczenia / Pisma

Zaświadczenia wydawane na prośbę osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Osoba ubiegająca się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie na prośbę osoby wydawane jest bez zbędnej zwłoki, termin ważności pisma to 30 dni od daty wystawienia.


Twój Czas - Pracownia Rozwoju Osobistego

Bartłomiej Frukacz

ING BANK

67 1050 1025 1000 0092 3912 7245