Cennik

1. Konsultacja indywidualna osoby dorosłej

koszt:

50 min - 100 zł

90 min - 150 zł

W naszej pracowni terapii uzależnień najważniejszy jest pacjent. Nasze spotkania cechuje  indywidualne podejście i dostosowanie metod terapeutycznych do potrzeb klienta. Wszystko nad czym będziemy pracowań oparte jest na stworzonej i utrzymywanej dobrej relacji, która ma na celu podnoszenie skuteczności terapii. Dbamy o to. Na każdym kroku towarzyszy nam dialog motywujący. Pracujemy w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, integracyjnym z podejściem holistycznym. Wiele lat pracy z osobami uzależnionymi pozwoliły mi wypracować własny styl i metody pracy. Integruję różne podejścia terapeutyczne, celem oczywiście jest  zachowanie abstynencji, poprawa zdrowia psychicznego, fizycznego oraz nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych.

2. Program Ograniczania Picia

koszt:
8-12 spotkań  - ok. 1000 zł (kwota uzgodniona w czasie terapii) 

Program Ograniczania Picia to propozycja dla osób, które uważają, że spożywanie przez nie alkoholu stało się problematyczne, piją w sposób ryzykowny, jednak nie są gotowe na utrzymanie całkowitej abstynencji. Oferta pomocowa dla osób, które chciałby zmienić wzór picia – na mniej szkodliwy i problemowy. Program Ograniczania Picia to terapia krótkoterminowa – jest to cykl 8-12 indywidualnych sesji.
Czas trwania:
8-12 tygodni, spotkania minimum raz w tygodniu.

3. Uczestnictwo w zajęciach Grupy Wsparcia

opłata miesięczna - 150 zł 
zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz.
18:30 do 20:30

Grupa wsparcia jest formą pomocy terapeutycznej. Uczestnikami są osoby uzależnione, które łączą podobne problemy i trudności. Grupa ma charakter formalny i prowadzona jest  przez profesjonalnie przygotowaną osobę, terapeutę uzależnień. Charakter grupy jest zamknięty (nowi członkowie w ściśle określonych czasie mogą dołączyć do grupy).  Członkowie grupy wsparcia dzielą się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchają, nawiązują kontakt, dzielą się pożytecznymi informacjami (informacje zwrotne), wspierają się.  Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. Spotkania odbywają się w Pracowni Rozwoju Osobistego Twój Czas

4. Interwencja kryzysowa

koszt: 90 min - 150 zł

Interwencja kryzysowa przeznaczona jest dla osób znajdujących się obecnie w trudnej sytuacji życiowej (poczucie utraty kontroli nad własnym życiem). Ten rodzaj pomocy skupia się przede wszystkim na tych, których życie lub zdrowie jest w danej chwili zagrożone. Kryzys najczęściej wywołany jest nagłymi zdarzeniami, do których wystąpienia nie można było się przygotować.
Taka forma pomocy może być potrzebna się m.in. w przypadku:

  • śmierci bliskiej osoby
  • choroby własnej lub bliskiej osoby
  • doznania wypadku
  • rozpadu związku
  • myśli samobójczych lub prób samobójczych
  • doświadczenia przemocy lub bycia jego sprawcą
  • wystąpienia bardzo silnego stresu
  • utraty pracy
Zadaniem interwencji jest wyciszenie silnych emocji, które utrudniają funkcjonowanie, oraz próba wspólnego znalezienia rozwiązań sytuacji, tak aby Klient jak najszybciej "stanął na nogi". Nadrzędnym celem takiej pomocy jest jak najszybsze udzielenie wsparcia osobie, przywrócenie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.

5. Zaświadczenia / Pisma

koszt:  200 zł 

Zaświadczenia wydawane na prośbę osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Osoba ubiegająca się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie na prośbę osoby wydawane jest bez zbędnej zwłoki, termin ważności pisma to 30 dni od daty . Zaświadczenie wydawane jest w formie dokumentu papierowego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie. Kopia dokumentu z datą odebrania oraz podpisem osoby ubiegającej się o zaświadczenie zostaje w dokumentacji ośrodka.

Sesje odbywają się na wygodnych fotelach w przytulnym gabinecie, który zapewnia prywatność niezbędną do rozmowy o trudnych emocjach.
To Tw
ój Czas  😉 nie odkładaj niczego na potem. 

⇩⇩⇩  Szybki przelew On-Line  ⇩⇩⇩

⇩⇩⇩  Tradycyjny przelew   ⇩⇩⇩
Numer konta bankowego
Twój Czas - Pracownia Rozwoju Osobistego:

Bartłomiej Frukacz - ING BANK - NIP: 1181344731

67 1050 1025 1000 0092 3912 7245

Top
Facebook
Instagram